https://www.hmrl-hjrl.org/

Kontakt - Contact

Wëllt Dir méi iwwer eis Musik wëssen, oder vläicht souguer bei eis mattmaachen, sief et als Musikant(in) oder als Member am Komitee vun der HMRL oder der HJRL, dann kënnt Dir eis Äer Donneeën iwwer dëse Kontaktformulär mattdeelen, a mir mellen eis bei Iech.

Mir hoffen, dass eis Internetsäit Iech gefällt. Mir sinn dankbar fir all Uregung a Verbesserungsvirschléi. Och déi kënnt Dir eis iwwer dëse Kontaktformulär mattdeelen.

                                                          ******************************************

Vous voulez avoir des informations supplémentaires sur notre musique ou vous voulez participer en tant que musicien(ne) ou membre du comité à l'HMRL ou à l'HJRL, alors n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact avec vos coordonnées personnelles et nous allons revenir vers vous.

Nous espérons que notre site vous plaira. Toutes vos suggestions sont les bien-venues. Vous pouvez nous les faire savoir aussi en utilisant le présent formulaire de contact.

Votre nom:
Numm / Nom:
Virnumm / Prénom:
E-mail:
Betreff / Objet:
Votre message: