https://www.hmrl-hjrl.org/

2013-02-09 - RODANGE - Fueskichelcherverkaaf - Copyright: Marco Schleich

Mir soën dem Här Marco Schleich villmools Merci, deen alleguerten dës Fotoën gemaach huet.

*****


Nous tenons à remercier M. Marco Schleich pour les photos ci-dessous.